Din adgangskode er nulstillet. Tjek din indbakke.

Indkøbskurv

Det ønskede antal billetter er ikke tilgængeligt. Prøv venligst med en anden dato eller et andet tidspunkt.

{{ticket.PriceInclPackagedFormatted}},- {{ticket.SumPriceFormatted}},-
Rabat {{cart.result.DiscountFormatted}},- Pris i alt inkl. moms {{cart.result.TotalPriceFormatted}},-
Gå til kassen

Afbestillingsbeskyttelse

Betingelser

Køb af afbestillingsbeskyttelse

Afbestillingsbeskyttelse skal købes samtidig med bestilling af events. Afbestillingsbeskyttelse dækker indtil første købte event begynder.

Beskyttelsens omfang
Beskyttelsen erstatter op til DKK 20.000,- pr. person pr. skadebegivenhed dog max. DKK 80.000 pr.
rejseselskab. Vær opmærksom på at forsikringen ikke kan tegnes af virksomheder, agenter og grupper større end 8 personer.
Beskyttelsen udbetaler erstatning såfremt du ikke kan foretage den planlagte rejse til et booket event på grund
af følgende:

  • akut sygdom eller ulykkestilfælde der rammer dig, rejseledsager eller nærmeste pårørende
  • brand eller indbrud i sikredes private bolig eller virksomhed umiddelbart inden afrejsen, såfremt politirapport foreligger
  • skilsmisse, tilbage holdt ferie eller arbejdsløshed der umiddelbart inden afrejsen rammer dig eller rejseledsager

Definitioner
Rejseledsager: Ved en rejseledsager forstås en person, som enten er påført samme deltagerbevis/billet som
kunden, eller som har indtegnet sig til rejsen sammen med denne, med den hensigt at foretage rejsen i fællesskab
Nærmeste pårørende: ægtefælle/partner eller samlever, bedsteforældre, forældre eller svigerforældre,
søskende, svigerinde eller svoger, børn eller børnebørn
Ulykkestilfælde: En pludselig og udefrakommende påvirkning af legemet, som har en påviselig beskadigelse af
dette til følge, og som sker tilfældigt og uafhængigt af kundens vilje
Akut sygdom: Ved akut sygdom forstås en sygdom, der opstår pludseligt i perioden som beskyttelsen dækker.
Det er en betingelse, at der ikke har været sygdomssymptomer før beskyttelsen købes.

Afbestillingsbeskyttelsens undtagelser
Beskyttelsen dækker ikke:

  • såfremt sygdommen eller ulykkestilfældet var kendt på købstidspunktet og behandlingsbehovet med rimelighed kunne forventes inden afrejsen.
  • graviditet.
  • udgifter, såfremt operationsdatoen var fastsat inden købet af afbestillingsbeskyttelsen.
  • udgifter som er opstået på baggrund manglende afbestilling eller forglemmelse af afbestilling af rejsen.
  • udgifter som erstattes fra forsikring, transportselskab, arrangør eller anden instans.
  • hvis rejsen ikke kan gennemføres pga. manglende dokumenter (eventuelt visum, pas, voucher etc) dækker beskyttelsen ikke.
  • ubenyttede billetter som skyldes forsinkelser eller indstillet transport.

Ved anmeldelse af skade
Såfremt du ikke kan udføre den planlagte rejse skal du inden eventets begyndelsen skriftligt meddele dette til
leverandøren. Travelocity Nordic ApS sender herefter skadesanmeldelse og formular som lægeerklæring skal udfærdiges på.
For at få erstatning skal alle billetter og ovenstående dokumenter være Arte Udland / Resia Travel Group i hænde senest 14 dage efter den dato første forsikrede event begyndte.

Resia Travel Group
Arte Udland
Box 24212
104 51 Stockholm
Sverige